Een van de meest gestelde vragen van mijn cursisten is: Hoe kan ik makkelijk én snel Duits leren? Eerlijk is eerlijk: dé magische formule heb ik jammer genoeg niet, anders was ik stinkend rijk! Er is dus geen pasklaar antwoord die voor iedereen dé oplossing biedt. Elke cursist heeft namelijk net iets andere leerdoelen, andere verwachtingen en heeft Duits ook nodig voor verschillende toepassingen. En het startpunt – dus de kennis die iemand al in huis heeft voor aanvang van de cursus – verschilt meestal ook van persoon tot persoon.

Wat voor iedereen wel gelijk is: je kan aan de hand van 7 stappen het leereffect verhogen zodat je makkelijk en snel Duits kan leren. Ik toen je graag hoe je dat doet.

 

1. We beginnen bij het begin: wat is jouw motivatie om Duits te leren?

Jouw motivatie om Duits te leren is heel belangrijk. Alles wat hierna volgt, heeft geen effect als je niet duidelijk voor ogen hebt wat je eigen motivatie is. De hamvraag is dus: Waarom wil je Duits leren?

Heb je Duits nodig voor je werk? Indien ja, wat zou gebeuren moest je het niet leren? Welke kansen heb je in je job als je het wél leert? Zal je ook in Duitsland gaan wonen en werken? Of heb je veel contacten met Duitse klanten en wil je daarom graag je kennis Duits verbeteren? Allemaal belangrijke vragen.

DOEN: Pak papier en pen. Noteer waarom je Duits wil leren. Focus op de 3 belangrijkste punten.

 

2. In welke situaties heb je Duits nodig?

Voor welke doeleinden heb je Duits nodig? Moet je vaak Duits spreken, bv. met klanten of potentiële klanten? Moet je regelmatig presentaties geven in het Duits? Of zit je aan de vergadertafel en moet je onderhandelen in het Duits? Heb je vaak telefonisch contact met leveranciers in Duitsland? Of moet je offertes opmaken in het Duits?

Afhankelijk van de situaties die je kiest, kan je de leerinhoud bepalen: Moet je veel algemene woordenschat kennen of zeer specifieke woordenschat, eigen aan de branche waarin je zit? Is smalltalk aan de telefoon belangrijk of moet je koude acquisitie kunnen doen aan de telefoon? Is het voldoende om korte e-mails te schrijven of moet je ook offertes kunnen opmaken?

DOEN: Start met het noteren van 5 situaties waar je Duits nodig hebt.

 

3. Welke vaardigheden heb je nodig?

Je hebt zonet de situaties waar je Duits nodig hebt mooi in kaart gebracht. Prima! Nu gaan we deze situaties vertalen naar wat je precies moet leren. Welke vaardigheden zijn voor jou belangrijk? Is spreken belangrijk? En moet je altijd een beetje hetzelfde vertellen, bv. bij prospectiebezoeken en bij het voorstellen van je producten? Of is het nodig dat je spontaan tijdens een vergadering ook over koetjes en kalfjes moet babbelen? Of is toch het kunnen schrijven belangrijker? Of is luisteren en begrijpen al voldoende? En wat met lezen dan? Keuze genoeg… 😉

DOEN: Neem terug de 5 situaties bij de hand die je zonet hebt genoteerd. Schrijf erbij welke vaardigheid in elk van de situaties voor jou belangrijk is.

 

4. Welke voorkennis heb je?

Je voorkennis bepaalt je huidig taalniveau. Logisch dat het heel belangrijk is om dit goed in te schatten. Als je jezelf te hoog inschat, is de cursus die je dan kiest vaak te moeilijk. Aan de andere kant is het ook van groot belang om je kennis niet te onderschatten. Want dan is een gekozen cursus wellicht te makkelijk voor jou. In beide gevallen verlies je snel de motivatie en goesting om verder te blijven leren. En dat is zonde!

Je ziet hier een overzicht van enkele taalniveaus. Probeer jezelf goed in te schatten. Wees realistisch en eerlijk. Waar sta je op dit moment? Maak een keuze uit onderstaande taalniveaus.

Beginner 1:

Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

Beginner 2:

Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

Gevorderd 1:

Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

Gevorderd 2:

Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Professional 1:

Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

Professional 2:

Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen. Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties, onderscheiden.

DOEN: Schat je eigen taalniveau realistisch in en noteer het taalniveau. Via een online taaltest kan je controleren of het klopt.

5. Jouw leerdoelen

De leerdoelen spelen natuurlijk een belangrijke rol in de keuze van je cursus. Maar ze bepalen vooral of je de cursus al dan niet succesvol zal volgen en afronden. Dus, wat wil je concreet bereiken?

Als potentiële klanten met mij contact opnemen dan hoor ik vaak: “Ik wil goed Duits kunnen spreken.” Maar wat betekent “goed” dan precies voor jou? Voor de een is dat een foutloze presentatie geven in het Duits, voor de ander is dat een Duitse klant aan de telefoon kunnen helpen. De ene persoon overwint de drempel om te praten pas als alles duidelijk is (woordenschat, zinsbouw, uitspraak, correcte vervoeging werkwoorden…). Een andere persoon spreekt er gewoon op los, zonder zich van mogelijke fouten al te veel aan te trekken.

DOEN: Probeer dus zeer duidelijk te formuleren wat je doel is. Maar er is nog meer: Deel jouw doelen op in korte termijn- & lange termijndoelen.
Wat wil je graag bereiken binnen 1 maand? Wat binnen 3 maanden? En wat na 1 jaar? Voor een beter overzicht kan je jouw korte en lange termijnleerdoelen opsplitsen rond de vaardigheden “luisteren, lezen, schrijven, spreken”.

 

6. Maak een duidelijk plan & verplicht jezelf om je hieraan te houden!

Waarmee bereik je jouw doelen? Natuurlijk met een goed plan! Noteer op weekbasis (of toch minimum op maandbasis) wat je wanneer gaat doen om jouw leerdoel(en) te bereiken. Welke stappen ga je zetten, wanneer zal je welke leerstof bekijken, wanneer ga je welk module van je cursus doornemen, wanneer ga je welke woordenschat leren, … Plan deze tijdstippen in, zet ze in je agenda en blokkeer de tijden om Duits te leren. Zo ga je stap voor stap je doel bereiken!

DOEN: Pak je agenda erbij, noteer en blokkeer de tijdstippen in jouw agenda. En nu: volhouden! 

 

7. Onderdompelen in de Duitse taal

Omgeef jezelf zo veel mogelijk met de Duitse taal. Ook dat helpt veel bij het effectief en snel Duits leren. Idealiter heb je zo veel mogelijk contact met het Duits, ook al leef je niet in Duitsland. Klinkt dat raar in je oren? Dat kan, maar het is ongelofelijk effectief! Probeer eens het menu van je smartphone in het Duits in te stellen. Hierdoor leer je nieuwe woorden en kom je een beetje uit je comfortzone. 😉

Wat kan je nog doen om een diepe duik te nemen in de Duitse taal? Je vindt hier een aantal ideeën voor actieve en passieve leermomenten:

 • Luisteren naar Duitse radiozenders (bv. online)
 • Duitse podcasts luisteren
 • Gesprekken op Clubhouse in het Duits volgen
 • Films bekijken in het Duits
 • Duitse series bekijken op Netflix
 • YouTube video’s in het Duits bekijken
 • Duitse boeken lezen
 • Duitse kranten op het internet lezen
 • Eigen teksten schrijven in het Duits
 • Op sociale media Duitse accounts volgen (IG, FB…)
 • App gebruiken om Duitse woordenschat te leren

Begin niet hals over kop zo veel mogelijk te doen, maar maak een bewuste en zinvolle keuze. Wat je ook doet, je leeractiviteiten moeten zeker aan de volgende criteria voldoen:

>> Ze moeten afwisselend zijn

>> Je moet er plezier bij hebben.

>> Regelmatige herhalingen zijn de sleutel tot succes.

 DOEN: Kies 2 ideeën uit bovenstaande lijst en verplicht je ertoe om gedurende 4 weken meer Duits te consumeren. Evalueer na 4 weken en stuur bij (indien nodig). Leereffect verzekert!

Makkelijk en snel Duits leren: wat zijn de volgende stappen?

Wil je graag makkelijk en snel Duits leren? Bekijk welke cursussen je kan volgen van Duitslerenonline.com.

Twijfel je nog welke taalcursus Duits voor jou de meest geschikte is? Stuur een berichtje, dan kijken we samen welke cursus best bij je past.

 

Op jouw taalsucces!

 

© Silvia Deprez